Over Taallicht

Mijn naam is Annemiek van Sluijs en ik woon in Utrecht. Begin 2012 heb ik Taallicht opgericht; onder deze naam verricht ik mijn werkzaamheden als trainer NT2 en tekstcorrector.

In 2006 heb ik aan de lerarenopleiding Nederlands mijn diploma Bachelor of Education behaald. Sinds die tijd werk ik als docent Nederlands in diverse taal- en inburgeringstrajecten. Veel cursisten heb ik mogen begeleiden op hun weg naar volledige participatie in de Nederlandse samenleving. Het is mooi om te zien hoe mensen hun schroom loslaten en steeds zelfstandiger hun weg kunnen vinden.
Ik ben lid van de Beroepsvereniging Nederlands Tweede taal (BVNT2) en in april 2012 heb ik mijn certificaat Competent Docent NT2 behaald.

Naast mijn werk als trainer/docent ben ik als tekstcorrector op een heel andere manier bezig met taal. Er zijn al veel verslagen door mijn handen gegaan en heel wat scripties werden pas goedgekeurd nadat mijn 'rode pen' zijn werk had gedaan. Hoewel de nadruk bij mij ligt op het corrigeren, doe ik op verzoek ook redigerende en lay-outwerkzaamheden. Voor mij is het belangrijk dat de klant helemaal tevreden is over het resultaat; dan pas beschouw ik mijn werk als geslaagd.

Neem contact op